top of page
Godzilla 17.28_edited.jpg

Marketing Bootcamp

Víkendový kurz základov marketingu

O kurze

Marketing Bootcamp je postavený na aktuálnych zisteniach marketingovej vedy. 

Je určený ľuďom, ktorí sa potrebujú zorientovať v marketingu: 

 • zakladateľom a majiteľom malých a stredných firiem, start-upov a scale-upov, 

 • manažérom z iných oblastí biznisu, 

 • juniorským marketérom,

 • digitálnym marketérom, ktorí chcú pochopiť aj iné médiá..

Skladá sa z 2 dní po 6 hodinách prednášok a workshopov. Následne každý účastník/-čka dostane možnosť dvoch hodinových online follow-up stretnutí so mnou. Počas nich si individuálne prejdeme témy podľa záujmu. Celkové trvanie je 14 hodín čistého času.

Cieľom je získať prehľad o tom, ako funguje marketing a nadobudnúť schopnosť pripraviť fukčnú marketingovú stratégiu a plán.

Najbližšie kurzy sa uskutočnia v septembri v Bratislave a Prahe.

Obsah

 • Marketingová stratégia a plánovanie

 • Interná analýza a analýza vonkajšieho prostredia

 • Ako značky rastú, marketingové zákony, omyly a mýty

 • ​Úloha marketingových P

 • Špecifiká malých a veľkých značiek, rastúce vs. zrelé trhy 

 • Segmentácia/targeting/positioning vs. category entry points a distinctive brand assets

 • Modely fungovania reklamy

 • Úloha kreativity

 • Plánovanie médií

 • Prieskum a meranie výsledkov 

 • Rozpočtovanie 

 • Užitočné frameworky

Registrácia

Kontaktné a fakturačné údaje pre zálohovú faktúru.

Ďakujeme za registráciu.

Žiaľ, kapacita kurzu je naplnená.

bottom of page